Objednávka HNK/2019/027-1
Dodávateľ
ELKO computer group
Bojnická cesta 5, 7
971 01 Prievidza
IČO: 31619479
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Toner do tlačiarne - renovácia, 30 EUR
Názov položky:
Toner do tlačiarne - renovácia, 15 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH