Objednávka HNK/2019/025-1
Dodávateľ
Redakcia Prievidzsko
Šumperská 43
971 01 Prievidza
IČO: 36252417
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 72 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH