Objednávka HNK/2018/031-3
Dodávateľ
ASF FENIX SECURITY, s.r.o.
Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza
IČO: 36403181
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 19.2 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
19,20 EUR
ceny sú vrátane DPH