Objednávka HNK/2018/031-2
Dodávateľ
MS-SOFT, s.r.o.
Komenského 53
010 01 Žilina
IČO: 44832621
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 30 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH