Objednávka HNK/2018-030-1
Dodávateľ
Ing. Ivan Lazík
Hany Meličkovej 12
841 05 Bratislava
IČO: 43379991
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Knihy, 600 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH