Objednávka HNK/2018/021-1
Dodávateľ
ARES, spol.s r. o.
Športová 5
831 04 Bratislava 3
IČO: 31363822
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH