Objednávka HNK/2018//020-1
Dodávateľ
Certus P. Svitok - SDI
Hviezdoslavova 7
971 01 Prievidza
IČO: 33608661
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Materiál na podujatie, 167 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
167,00 EUR
ceny sú vrátane DPH