Objednávka HNK/2018/018-1
Dodávateľ
Kyberos Group
Agátová 688/7
971 01 Prievidza
IČO: 44792042
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Knihy, 250 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH