Objednávka HNK/2018/016-1
Dodávateľ
Heuréka - Ing. Ladislav Méry
Gazdovský rad 35/49
931 01 Šamorín
IČO: 11703776
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Knihy, 420 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
420,00 EUR
ceny sú vrátane DPH