Objednávka HNK/2018/008-1
Dodávateľ
Slovenská komora exekútorov
Šustekova 49
851 04 Bratislava - Petržalka
IČO: 35659718
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 4.2 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
4,20 EUR
ceny sú vrátane DPH