Objednávka HNK/2018/007-1
Dodávateľ
Edenred Slovakia, s.r.o.
Karadžičova 8,
820 15 Bratislava
IČO: 31328695
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Stravné lístky, 3.4 EUR
Názov položky:
Stravné lístky, 11.02 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 031,02 EUR
ceny sú vrátane DPH