Objednávka HNK/2018/003-1
Dodávateľ
Poradca podnikateľa,s.r.o
Martina Rázusa 23A
01001 Žilina
IČO: 31592503
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 90 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH