Objednávka HNK/2017/118-1
Dodávateľ
Miroslav Okres
Urbánková 19/14
971 04 Prievidza
IČO: 37228901
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 30 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH