Objednávka HNK/2017/117-1
Dodávateľ
PhDr. Pavol Revay
Nitrianske Sučany 307
972 21 Nitrianske Sučany
IČO: 41052129
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH