Objednávka HNK/2017/115-2
Dodávateľ
MUVI s.r.o.
Malonecpalská 202-3
971 01 Necpaly - Prievidza III
IČO: 44064357
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 600 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH