Objednávka HNK/2017/113-1
Dodávateľ
ans Admin Net Security s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Ostatné služby, 426.9 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
853,80 EUR
ceny sú vrátane DPH