Objednávka HNK/2017/109-1
Dodávateľ
ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o.
Bojnická cesta 7
971 01 Prievidza
IČO: 31619479
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Toner do tlačiarne, 82.8 EUR
Názov položky:
Toner do tlačiarne - renovácia, 15 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
112,80 EUR
ceny sú vrátane DPH