Faktúra DF355/23
Dátum vyhotovenia: 31.12.2023
Faktúra doručená: 17.1.2024
Dodávateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta č.9
97101 Prievidza
IČO: 34059130
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
HNMPD - preplatok za el. energiu za 01.-12./2023, -594.65 EUR