Faktúra DF339/23
Dátum vyhotovenia: 11.12.2023
Faktúra doručená: 20.12.2023
Dodávateľ
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Hlavná 2920/99
080 01 Prešov
IČO: 00164682
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Reprografické služby, 3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3,00 EUR
ceny sú vrátane DPH