Faktúra DF175/23
Dátum vyhotovenia: 4.8.2023
Faktúra doručená: 9.8.2023
Dodávateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta č.9
97101 Prievidza
IČO: 34059130
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
HNMPD - refakturácia za dodávku tepelnej energie za 07/2023, 663.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
663,52 EUR
ceny sú vrátane DPH