Faktúra DF157/23
Dátum vyhotovenia: 20.7.2023
Faktúra doručená: 21.7.2023
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava
IČO: 00399957
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Predplatné - Ekonomické rozhľady, 32.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
32,60 EUR
ceny sú vrátane DPH