Faktúra DF068/24
Dátum vyhotovenia: 8.4.2024
Faktúra doručená: 8.4.2024
Dodávateľ
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta č.9
97101 Prievidza
IČO: 34059130
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
HNMPD - Vyúčtovanie tepla za rok 2023 , -2201.1 EUR