Faktúra DF041/24
Dátum vyhotovenia: 6.3.2024
Faktúra doručená: 7.3.2024
Číslo objednávky: HNK/2024/020
Dodávateľ
Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu
Nám. Ľ. Štúra 10
974 05 Banská Bystrica
IČO: 42312671
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Nákup kníh, 40 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,00 EUR
ceny sú vrátane DPH