Faktúra DF018/24
Dátum vyhotovenia: 7.2.2024
Faktúra doručená: 12.2.2024
Číslo objednávky: HNK/2024/006
Dodávateľ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Trnavska 112
82102 Bratislava
IČO: 00681385
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO: 34059121
Názov položky:
Predplatné časopisu PPD 2024, 12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,00 EUR
ceny sú vrátane DPH