Hlavná stránka / Informácie pre knižnice

Informácie pre knižnice

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v zmysle zákona 183/2000 Z. z. o knižniciach poskytuje metodické, konzultačné a poradenské služby obecným knižniciam ako aj knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom na území okresov Prievidza a Partizánske.

Pomoc knihovníkom sa týka predovšetkým usmernení:
• pri vedení základných evidencií prírastkov a úbytkov knižného fondu, evidencií čitateľov a návštevníkov knižnice,
• pri revíziách knižného fondu a spracovaní potrebných zápisníc z revízií,
• pri zaškolení nového knihovníka knižnice.

Pomoc zriaďovateľom sa týka predovšetkým usmernení:
• Pri vydávaní základných dokumentov knižnice ako je zriaďovacia listina, knižničný a výpožičný poriadok.

Zriaďovateľom obecných knižníc metodika poskytne pomoc aj pri spracovávaní projektov do Dotačného systému MK SR.

Legislatívne dokumenty pre knižnice


Zákon 183/2000 Z. z. o knižniciach
Vyhláška MK SR 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
Metodický pokyn k Vyhláške 421/2003 o spôsobe vedenia...
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/2010 z 10. mája 2010
Vzorové dokumenty
Vzorový štatút
Vzorový knižničný a výpožičný poriadok 
Vzor zápisnice z revízie knižného fondu
Vzor protokolu o odovzdaní a prebratí knižnice pri zmene knihovníka
Štatistiky, evidencie, zásady
Vzor prihlášky za čitateľa
Vzor aktuálneho štatistického výkazu KULT 10-01 a metodické pokyny na jeho vypĺňanie alebo tu
Zoznam tlačív pre knižnice
Zásady MVS
Dohoda o spolupráci ZMOS a SNK
  

Otváracie Hodiny

Oddelenie pre dospelých

Oddelenie pre deti a mládež do 15 rokov

Po     : 10.00 - 18.00
Ut - Pi:   8.00 - 18.00
So     :   8.00 - 12.00
V nedeľu a vo sviatok zatvorené

Oddelenie odbornej a regionálnej literatúry

Po - Pi:  8.00 - 17.00
So      :  8.00 - 12.00
V nedeľu a vo sviatok zatvorené

 

Zásady používania biblioboxu

Online katalóg

Čitateľské konto

Ako získam čitateľské konto?

Naši sponzori

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2015 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
Podujatia na deň 1.4.2015
Ema a čarovná kniha

01.4.2015, 11:00 - 01.4.2015, 12:00

Bambuľky

01.4.2015, 10:00 - 01.4.2015, 11:00

Rozprávkové ledabolo

01.4.2015, 8:30 - 01.4.2015, 9:30

2 3 4 5
6 7 8
Podujatia na deň 8.4.2015
Smelý Zajko

08.4.2015, 10:00 - 08.4.2015, 11:00

Opice z našej police

08.4.2015, 8:00 - 08.4.2015, 9:00

9
Podujatia na deň 9.4.2015
Čin - čin

09.4.2015, 10:00 - 09.4.2015, 11:00

Sestričky dvojičky

09.4.2015, 8:00 - 09.4.2015, 9:00

10
Podujatia na deň 10.4.2015
Správajme sa priateľsky k našej Zemi

10.4.2015, 8:30 - 10.4.2015, 9:30

Mnoholistí priatelia

10.4.2015, 8:30 - 10.4.2015, 9:30

11 12
13
Podujatia na deň 13.4.2015
Meduškina lekáreň

13.4.2015, 11:00 - 13.4.2015, 12:00

Kvak a Čľup

13.4.2015, 9:30 - 13.4.2015, 10:30

14 15 16
Podujatia na deň 16.4.2015
Čo predchádza narodeniu knihy?

16.4.2015, 8:30 - 16.4.2015, 9:30

17
Podujatia na deň 17.4.2015
Z košíčka

17.4.2015, 8:15 - 17.4.2015, 9:15

18 19
20
Podujatia na deň 20.4.2015
Maľujeme gombíkmi

20.4.2015, 10:00 - 20.4.2015, 11:00

21
Podujatia na deň 21.4.2015
Haló, volá naša príroda

21.4.2015, 8:30 - 21.4.2015, 9:30

22 23
Podujatia na deň 23.4.2015
Maľujeme hoblinami

23.4.2015, 11:00 - 23.4.2015, 12:00

Zvieratá z rozprávkovníka

23.4.2015, 10:00 - 23.4.2015, 11:00

Čítajme rozprávky stromom

23.4.2015, 8:30 - 23.4.2015, 9:30

24
Podujatia na deň 24.4.2015
Doktor Príroda a deti letia do krajiny zdravia

24.4.2015, 8:15 - 24.4.2015, 9:15

25 26
27
Podujatia na deň 27.4.2015
Zvieratkovo

27.4.2015, 8:30 - 27.4.2015, 9:30

28
Podujatia na deň 28.4.2015
Príroda zblízka

28.4.2015, 8:30 - 28.4.2015, 9:30

29 30