Hlavná stránka / Informácie pre knižnice

Informácie pre knižnice

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v zmysle zákona 183/2000 Z. z. o knižniciach poskytuje metodické, konzultačné a poradenské služby obecným knižniciam ako aj knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom na území okresov Prievidza a Partizánske.

Pomoc knihovníkom sa týka predovšetkým usmernení:
• pri vedení základných evidencií prírastkov a úbytkov knižného fondu, evidencií čitateľov a návštevníkov knižnice,
• pri revíziách knižného fondu a spracovaní potrebných zápisníc z revízií,
• pri zaškolení nového knihovníka knižnice.

Pomoc zriaďovateľom sa týka predovšetkým usmernení:
• Pri vydávaní základných dokumentov knižnice ako je zriaďovacia listina, knižničný a výpožičný poriadok.

Zriaďovateľom obecných knižníc metodika poskytne pomoc aj pri spracovávaní projektov do Dotačného systému MK SR.

Legislatívne dokumenty pre knižnice


Zákon 183/2000 Z. z. o knižniciach
Vyhláška MK SR 421/2003 o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach
Metodický pokyn k Vyhláške 421/2003 o spôsobe vedenia...
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/2010 z 10. mája 2010
Vzorové dokumenty
Vzorový štatút
Vzorový knižničný a výpožičný poriadok 
Vzor zápisnice z revízie knižného fondu
Vzor protokolu o odovzdaní a prebratí knižnice pri zmene knihovníka
Štatistiky, evidencie, zásady
Vzor prihlášky za čitateľa
Vzor aktuálneho štatistického výkazu KULT 10-01 a metodické pokyny na jeho vypĺňanie alebo tu
Zoznam tlačív pre knižnice
Zásady MVS
Dohoda o spolupráci ZMOS a SNK
  

Otváracie Hodiny

Úsek práce s  dospelými čitateľmi

Po -Pi : 9.00 - 18.00
So      : 8.00 - 12.00
V nedeľu a vo sviatok zatvorené

Úsek práce s deťmi a mládežou do 15 rokov

Po -Pi : 9.00 - 17.00
V sobotu, nedeľu a vo sviatok zatvorené

Úsek odbornej a regionálnej literatúry

Po, Ut, Št:   8.00 - 16.00
St, Pi        :10.00 - 18.00
So           :  8.00 - 12.00
V nedeľu a vo sviatok zatvorené

Zásady používania biblioboxu

Online katalóg

Čitateľské konto

Ako získam čitateľské konto?

Naši sponzori

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2016 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4
Podujatia na deň 4.4.2016
Ako sa kmene stromov hrali na schovávačku

04.4.2016, 10:00 - 04.4.2016, 11:00

Danka a Janka

04.4.2016, 8:15 - 04.4.2016, 9:15

5 6
Podujatia na deň 6.4.2016
Cestovateľský kufrík

06.4.2016, 10:00 - 06.4.2016, 11:00

7
Podujatia na deň 7.4.2016
Prázdniny so strýcom Rafaelom

07.4.2016, 10:00 - 07.4.2016, 11:00

8 9 10
11 12
Podujatia na deň 12.4.2016
Aprílový Hugo a vreckový zlodej

12.4.2016, 10:00 - 12.4.2016, 11:00

13
Podujatia na deň 13.4.2016
Vo včelej škole

13.4.2016, 10:00 - 13.4.2016, 11:00

Prísny sudca

13.4.2016, 8:15 - 13.4.2016, 9:15

14
Podujatia na deň 14.4.2016
Mytológia

14.4.2016, 11:35 - 14.4.2016, 12:35

Trojruža

14.4.2016, 8:15 - 14.4.2016, 9:15

15
Podujatia na deň 15.4.2016
Žltá rozprávka

15.4.2016, 10:00 - 15.4.2016, 11:00

Svet stromov

15.4.2016, 8:00 - 15.4.2016, 9:00

16 17
18
Podujatia na deň 18.4.2016
Putovanie s Malým princom

18.4.2016, 11:00 - 18.4.2016, 12:00

Svet zachránia rozprávky

18.4.2016, 8:00 - 18.4.2016, 9:00

19 20 21
Podujatia na deň 21.4.2016
Vychádzka do lesíka

21.4.2016, 14:00 - 21.4.2016, 15:00

22 23 24
25 26
Podujatia na deň 26.4.2016
Rozprávka o knihosemienku

26.4.2016, 14:00 - 26.4.2016, 15:00

Jedlička z čistinky

26.4.2016, 10:00 - 26.4.2016, 11:00

27
Podujatia na deň 27.4.2016
Budkáčik a Dubkáčik

27.4.2016, 8:30 - 27.4.2016, 9:30

28
Podujatia na deň 28.4.2016
Kde asi býva rozprávka?

28.4.2016, 8:15 - 28.4.2016, 9:15

29
Podujatia na deň 29.4.2016
O lienkiných tajomných kamarátoch

29.4.2016, 10:00 - 29.4.2016, 11:00

30