Hlavná stránka / Zoznámte sa ... / Zoznámte sa... s Vladimírom Reiselom

Zoznámte sa... s Vladimírom Reiselom

Úspešný básnik Vladimír Reisel sa narodil 19. januára 1919. Málokto však vie, že pochádzal z remeselníckej rodiny žijúcej v obci Brodzany. Keď mal ešte len 3 roky, presťahovali sa do neďalekých Veľkých Bielic, ktoré sú dnes súčasťou mesta Partizánske. Usadili sa v bírešskom dome, kde Vladimír prežil celé svoje detstvo. Základné vzdelanie získal vo veľkobielickej ľudovej škole a stredoškolské už v Prievidzi, na Štátnom gymnáziu Františka Sasinka. Za vysokoškolským štúdiom odišiel v roku 1937 za hranice, na Karlovu univerzitu v Prahe, kde študoval slovenčinu a francúzštinu.  Po rozpade Československej republiky a následnému vzniku Slovenského štátu bol v týchto nevyspytateľných časoch nútený vrátiť sa na Slovensko. V štúdiu však pokračoval a v roku 1941 ho i úspešne ukončil na Univerzite Komenského v Bratislave.  Ešte v tom istom roku si našiel i svoje prvé zamestnanie. Nastúpil na miesto profesora na Štátnej obchodnej akadémii v Bratislave. Ako pedagóg tu pôsobil do prelomového roku 1945, kedy sa jeho kariéra odklonila z pedagogickej dráhy a na krátky čas sa venoval žurnalistike, ako nový redaktor slovenského denníka Pravda.

Vladimír Reisel

zdroj: www.marencin.sk

Ako člen KSČ sa však neustále plne zaujímal o vyhrotenú politickú a spoločenskú situáciu počas vrcholiacej druhej svetovej vojny. Po Slovenskom národnom povstaní začal pracovať pre Ministerstvo zahraničných vecí v Prahe a zároveň i na pozícií tlačového atašé na československom veľvyslanectve v Paríži.

Jeho kroky ho však po niekoľkých rokov znova doviedli k žurnalistike. Opäť sa k nej vrátil ako redaktor týždenníka Život v roku 1952. Ďalšie pracovné miesto si našiel vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ ako šéfredaktor. Jeho posledným pôsobiskom sa stal časopis Slovenské pohľady, v ktorom zotrval do roku 1987. Po odchode do dôchodku zostal žiť v Bratislave, kde napokon 1. septembra 2007, vo veku 88 rokov, aj umrel. Práve v tomto mesiaci sme si pripomenuli 15. výročie jeho úmrtia.

Vladimír Reisel

zdroj: ww.kniznica-sgzp.webnode.sk

Okrem dlhoročnej publicistickej činnosti sa Vladimír Reisel venoval i literárnej kritike či prekladateľstvu. Práve v oblasti prekladateľstva sa mu pripisujú i veľké zásluhy. Prekladal najmä z francúzštiny a ruštiny, no tiež zo španielčiny alebo gréčtiny.

Nesmieme sa však zabudnúť zamerať i na jeho rozsiahlu básnickú tvorbu. Svoje úplné prvé diela uverejňoval ešte ako stredoškolák v populárnych slovenských časopisoch, ako bol napríklad Elán, Nové Slovo, Slovenské pohľady a mnohé iné. Ako mladý študent obdarený básnickým talentom sa počas vysokej školy zoznámil s mnohými osobnosťami českej literatúry a naplno sa nechal vtiahnuť do československého kultúrneho života. Knižne debutoval už v roku 1939. Jeho prvá zbierka nesie názov Vidím všetky dni a noci.

kniha "Vidím všetky dni a noci"

zdroj: Hornonitrianska knižnica

Vladimírova ranná tvorba smerovala k nadrealizmu. Tento umelecký smer bol akousi slovenskou podobou francúzskeho surrealizmu, ktorý bol spoločne českou básnickou avantgardou jeho najväčšími inšpiráciami. Do tohto umeleckého prúdu prispel lyricko-epickou básňou Neskutočné mesto (1943) a zbierkou V zrkadle za zrkadlom (1945).

Najčastejšími témami v týchto básňach boli najmä motívy smrti, detstva, nostalgie, ale aj lásky a erotiky. Vplyvom sociálnej situácie sa časom čoraz viac venoval i spoločenským a politickým problémom, ktoré zametali jeho rodnou krajinou v búrlivom predvojnovom a vojnovom období. V začiatkoch socializmu prešla jeho tvorba skôr k schematizmu. V básňach tak poväčšine opisoval a oslavoval úspechy komunistického režimu. Tento posun môžeme poznamenať v zbierkach Svet bez pánov (1951), Doma (1953), Milovaní milujúci (1954), Dobrí vtáci (1954) či Spevy sveta (1955).

Neskôr sa však Vladimír pomaličky vracal k svojim začiatkom, a teda k nadrealizmu v zbierkach Ďakujem ti (1957), Básne o sne (1962) a Smutné rozkoše (1966). Počas ďalších rokov, v zbierkach U nás (1977) a Rozlúčky (1980), naberala Reiselova poézia motivačné až filozofické sklony. Básnik v nich opisoval životné skúsenosti a problémy svojej generácie a návrat ku konvenčným mravným hodnotám spoločnosti.

Ľúbostnej lyrike venoval v roku 1984 zbierku Žena a muž. Išlo v nej o rozhovory muža a ženy o všetkých aspektoch romantického vzťahu. Posledné Reiselove zbierky, vyskladané z jeho starších nevydaných básni, mu vyšli na konci 80. rokov pod názvom Trpké plánky (1988) a Temné rozkoše (1989). V jeho zaujímavej tvorbe nájdeme dokonca i 4 básnické zbierky venované deťom a mládeži. Ide o zbierky Najdrahší šperk (1958), Keď sa lúka zelená (1961), Tisíc hier a tisíc kvetov (1961) a Zázračná muzika (1962).

Vladimír Reisel je celkovo autorom 19 zbierok a 17 prekladov poézie. Dnes ho považujeme za jednu z najhlavnejších osobností československej avantgardnej nadrealistickej lyriky.

Vladimír Reisel

zdroj: ww.kniznica-sgzp.webnode.sk

Básne Vladimíra Reisela si môžete prečítať i v našej knižnici, na úseku pre dospelých čitateľov.  

Online katalóg

online knižničný katalóg prihlásenie do čitateľského konta

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

 

Literárna jar Ondreja Čiliaka

Antológia 2022

Naši sponzori

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31