Na miestach, kde...

Podujatie bolo zaradené do cyklu projektu "HISTÓRIA NA DLANI". Prednáška Erika Kližana "Na miestach, kde tiekla krv - V mene krvi" zaujala študentov Hotelovej akadémie SOŠ obchodu a služieb aj širokú verejnosť. Podujatie sa skutočnilo pri príležitosti 75. výročia vzniku pracovného a koncentračného tábora v Novákoch a zároveň k 75. výročiu začiatku deportácie Židov z územia Slovenska. Zrealizovali sme ho v predvečer dňa obetí holokaustu. Náš hosť priblížil významné roky a obdobia z histórie tábora a hlavne nás oboznámil so životom niektorých osobností - obetí. Spomenul aj pohnutý život pani Ruženy Bekovej, ktorá bola v apríli naším hosťom a sprostredkovala návštevníkom besedy autentické "zážitky hrôzy" z pracovného tábora v Novákoch (prvý šesť fotiek). V piatok 10.11.2017 sa uskutočnila prednáška s rovnakou problematikou pre žiakov Spojenej školy piaristickej Františka Hanáka a študentov V.B.Nedožerského (ďalšie tri fotografie). <h3 style="text-indent: 10px; display: table; text-align: center;"><strong><em style="color: #0115fd;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavný partner projektu.</em></strong></h3> <p><a target="_blank" href="http://www.fpu.sk/sk/"><img src=<buxus-image>/fond_na_podporu_umenia.png</buxus-image> alt="Fond na podporu umenia" title="Fond na podporu umenia" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></a></p>

Fotogaléria

9 fotografií