Hlavná stránka / O knižnici / Zverejňovanie dokumentov / Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Je povinný používať postupy podľa tohto zákona  a internej smernice pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Zadávanie zákaziek zabezpečuje knižnica na oddelení verejného obstarávania, prípadne osobami s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie, ktoré zabezpečí zriaďovateľ knižnice.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sú:

  1. Zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, dostupnom on-line na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, dostupnom aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. Zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, dostupnom aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk alebo vo svojom profile na svojej webovej stránke.
Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
  1. Verejná súťaž (VS)
  2. Užšia súťaž (US)
  3. Rokovacie konania (RK)

Záujemcovia o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených organizáciou.

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.

Veríme, že sa zúčastníte procesu verejného obstarávania predložením svojich ponúk a stanete sa našimi obchodnými partnermi.

 

Úradný názov: Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
IČO: 34059121
Sídlo: F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
Štát: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Viera Masaryková, riaditeľka
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Stanková
Telefón: 046/542 19 22
E-mail: iveta.stankova@hnkpd.sk

 

Verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy Ukončené verejné obstarávania
Správy o stave verejného obstarávania Zmluvy z VO


 

Online katalóg

online knižničný katalóg prihlásenie do čitateľského konta

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

 

Antológia prác Literárnej jari Ondreja Čiliaka 2022

Antológia 2022

Naši sponzori

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30