Objednávka HNK/2022/114-1

Dátum vyhotovenia:02.12.2022
 

Dodávateľ
Slovenská pošta ,a.s. B. Bystrica
Partizánska cesta č.9
97599 Banská Bystrica
IČO:36631124
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Predplatné na rok 2023 - Slovenská pošta
Názov položky
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia: 2 800,00 EUR