Objednávka HNK/2022/109-3

Dátum vyhotovenia:28.11.2022
 

Dodávateľ
News a Media holding
Panónska cesta 9
852 32 Bratislava
IČO:47256281
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Predplatné na rok 2023- Trend
Názov položky
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia: 94,00 EUR