Objednávka HNK/2022/111-1

Dátum vyhotovenia:29.11.2022
 

Dodávateľ
Technická univerzita vo Zvolene
T.G.Masaryka 24
960 01 Zvolen
IČO:00397440
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR