Objednávka HNK/2022/109-2

Dátum vyhotovenia:23.11.2022
 

Dodávateľ
Kyberos Group
Agátová 688/7
971 01 Prievidza
IČO:44792042
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 980,00 EUR