Objednávka HNK/2022/102-2

Dátum vyhotovenia:11.11.2022
 

Dodávateľ
WOLTERS KLUWER s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Predplatné na rok 2023 - Justičná revue
Názov položky
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia: 163,00 EUR