Objednávka HNK/2022/105-1

Dátum vyhotovenia:15.11.2022
 

Dodávateľ
Peter Vida - VG servis
Opatovce nad Nitrou 614
972 02 Opatovce nad Nitrou
IČO:43596771
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Prezutie pneumatík a zimná údržba.
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 270,00 EUR