Objednávka HNK/2022/101-1

Dátum vyhotovenia:14.11.2022
 

Dodávateľ
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO:31592503
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Predplatné na rok 2023 - Daňový a účtovný poradca podnikateľa a Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Názov položky
Predplatné periodík
Celková hodnota objednaného plnenia: 289,43 EUR