Objednávka HNK/2022/097-1

Dátum vyhotovenia:04.11.2022
 

Dodávateľ
OSMIJANKO n.o.
Hrušková 25
831 06 Bratislava
IČO:36077381
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Účastnícky poplatok - celoslovenský seminár Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete, 9.11.2022 Mestská knižnica mesta Piešťany
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 48,00 EUR