Objednávka HNK/2022/096-1

Dátum vyhotovenia:03.11.2022
 

Dodávateľ
Class s.r.o.
Pražská 4
040 11 Košice
IČO:48324949
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Beseda s Lenkou Šingovskou, v rámci projektu Literárnymi chodníkmi Hornej Nitry, č.p. 22-513-01595
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 200,00 EUR