Objednávka HNK/2022/089-2

Dátum vyhotovenia:19.10.2022
 

Dodávateľ
Ing. Libor Guniš - REVEX
Kvetová 4
972 01 Bojnice
IČO:35189495
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Odbormá prehliadka a skúšky VTZ tlakových v rozsahu podľa prílohy, odborná prehliadka NTL kotolne 90 kW
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 355,00 EUR