Objednávka HNK/2022/091-2

Dátum vyhotovenia:28.10.2022
 

Dodávateľ
ORYM spol. s r.o.
Nám. sv. Anny 21
911 01 Trenčín
IČO:36307441
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Oprava signalizácie na Záhradníckej ulici.
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 147,60 EUR