Objednávka HNK/2022/090-1

Dátum vyhotovenia:25.10.2022
 

Dodávateľ
Y-psilon, s.r.o.
Sad SNP 8
010 01 Žilina
IČO:53133897
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Nákup občerstvenia na 100- té výročie knižnice.
Názov položky
Materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 380,00 EUR