Objednávka HNK/2022/088-1

Dátum vyhotovenia:19.10.2022
 

Dodávateľ
Peter Melicherčík
M. Gorkého 218/39
971 01 Prievidza
IČO:52336786
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Fotograf na storočnicu.
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 150,00 EUR