Objednávka HNK/2022/083-3

Dátum vyhotovenia:07.10.2022
 

Dodávateľ
WINDOR - PK s.r.o.
Holubyho 35
902 01 Pezinok
IČO:36616443
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 15,00 EUR