Objednávka HNK/2022/085-1

Dátum vyhotovenia:11.10.2022
 

Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava
IČO:00399957
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Nákup kníh podľa doloženého zoznamu.
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 450,00 EUR