Objednávka HNK/2022/082-1

Dátum vyhotovenia:07.10.2022
 

Dodávateľ
Kultúrne a spoločenské stredisko
F. Madvu 11
97101 Prievidza
IČO:00516988
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Propagácia (výlep plagátov)beseda s Lenkou Gahérovou s názvom Medzi riadkami. Podujatie je súčasťou projektu Literárnymi chodníkmi Hornej Nitry, č.p. 22-513-01595
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR