Objednávka HNK/2020/078-1

Dátum vyhotovenia:04.12.2020
 

Dodávateľ
Zdenko Letavay, Mgr. - ELAX
Šulekova 9/14
971 01 Prievidza
IČO:40834760
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR