Objednávka HNK/2020/017-1

Dátum vyhotovenia:28.2.2020
 

Dodávateľ
Ticket Service, s.r.o.
Karadžičova 8
820 15 Bratislava
IČO:52005551
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
stravné lístky na mesiac marec 2020
Názov položky
Stravné lístky
Stravné lístky
Celková hodnota objednaného plnenia: 487,20 EUR