Objednávka HNK/2019/67-1

Dátum vyhotovenia:15.8.2019
 

Dodávateľ
Slovenská národná knižnica
J.C.Hronskeho 1
03601 Martin
IČO:36138517
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
knihy podľa doloženého zoznamu - internetová objednávka
Názov položky
Knihy
Celková hodnota objednaného plnenia: 100,00 EUR