Objednávka HNK/2019/66-1

Dátum vyhotovenia:08.8.2019
 

Dodávateľ
Ing. Libor Guniš - REVEX
Kvetová 4
972 01 Bojnice
IČO:35189495
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
revíziu kotolne, kotlov a dymového plynovodu
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR