Objednávka HNK/2019/060-3

Dátum vyhotovenia:01.8.2019
 

Dodávateľ
Pontis n.o.
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
IČO:37925121
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
zakúpenie licencie Office Profesional Plus
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 162,00 EUR