Objednávka HNK/2019/046-1

Dátum vyhotovenia:24.5.2019
 

Dodávateľ
Pontis n.o.
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
IČO:37925121
Odberateľ
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
F. Madvu 2
971 29 Prievidza
IČO:34059121

ceny sú vrátane DPH
zakúpenie licencie Office Professional Plus
Názov položky
Ostatné služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 81,00 EUR